"MÖTESPLATS FÖR ALLA PÅ SIGTUNAHALVÖN"

För oss som bor och verkar i vår landsbygd

Förening

Hagha Hembygdsförening

utvecklar och förvaltar en aktiv mötesplats på Sigtunahalvön.

Föreningens engagemang spänner över dåtid, nutid och framtid på ett sätt som involverar alla företagare och invånare”

Hur vill du att din hembygd ska utvecklas?

Sigtunahalvön, LEA, Maj 2014

Som medlem har du möjlighet att: stödja och delta i de aktiviteter som hembygdsföreningen ordnar samt vara med och påverka och driva frågor som du tycker är viktiga för dig och din hembygd.

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hagha Hembygdsförening eller kanske bli ny medlem

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild medlem. Om du gick med i föreningen sent i höstas behöver du inte betala ny avgift nu.

Föreningens PG-konto är 30 95 89-0. Om du betalar via nätet ange minst namn, telefonnummer och e-mail.

För att vi skall kunna skicka information om kommande aktiviteter behöver vi också namn och adress till alla medlemmar – även e-post adress om du har.  Skicka denna information till Lena von Essen via e-post eller per post till Haga Gård, 193 91 Sigtuna. Tel: 08-592 555 11 |   E-post: info@hagahembygdsförening.se

Våra sponsorer:

logga lundquist &Lindroth

Landsbygdsutveckling

Hagha Hembygdsförening är en av kontaktvägarna mellan boende på Sigtunahalvöns landsbygd och Kommunens Landsbygdsråd.

Här  hittar du information  från kommunen om Landsbygdsrådet samt kommunens landsbygdsprogram

Föreningen nominerar representanter i rådet och driver vissa frågor visavi rådet som tillexempel frågan om hur trafiksäkerheten kring väg 263 samt busshållplatser skall förbättras.

De som representerar landsbygden på Sigtunahalvön i Landsbygdsrådet är

Lasse Hellquist, ledamotvice ordförande i Landsbygdsrådet

Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44 | E-post:  landsbygd@hagahembygdsförening.se

Annika Östervall, ersättare

Mobil: 0738- 48 46 18| E-post: annika.ostervall@telia.com

Kristian Svensson, Ersättare

Österby gård, 193 91 Sigtuna

0703771977

Historia

I Bygdeband dokumenterar vi vår historia och det är kostnadsfritt för vem som helst att använda.

Gå in på Bygdeband och klicka er vidare till Stockholms län och sedan vidare till Hagha Hembygdsförening för att se vad som är upplagt.

Projektet ”Kulturhistoriska vandringar”, där vi fått medel från Leader ger stora möjligheter för intresserade att upptäcka nya delar av vår bygd. Läs mer under fliken ”Kulturhistoriska vandringar”.

Det finns många personer som har kunskap om vår bygd. Ett kontinuerligt arbete är att dokumentera berättelser och scanna foton. Läs mer under fliken ”Dokumentation i bygdeband”.

Vi samarbetar med kringliggande hembygdsföreningar i olika frågor. En av dessa är att inventera, katalogisera och lagra bilder i det bildarkiv som Sigtunabygden lämnat över till Husby-Ärlinghundra hembygdsförening.

I november 2012 presenterades boken ”GÅRDAR och TORP.

En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900”. Som en naturlig fortsättning på det arbetet genomfördes projektet ”Kulturhistoriska vandringar”. Läs mer under den fliken. Detta projekt genomfördes.

Föreningen har sökt bidrag och fått bifall för materialkostnaderna från Leader Upplandsbygd.

Om ni har frågor om projektet, kontakta Pia Wretler eller via e-post: historia@hagahembygdsförening.se Det här är ett ideellt arbete där man deltar i den omfattning man själv har tid och lust, utan krav.

I övrigt fortsätter historiegruppen att dokumentera Sigtunahalvöns historia i bygdeband.se