Hantverksgruppen

Hantverksgruppen har nya projekt

Posted | 0 comments

Nu har gruppen varit aktiva igen och på bilden kan man se vad som producerats: Tovade veganfällar och gjutna betong-tallrikar.  

Read More

Här kommer ett stort tack för gåvan från hantverksgruppen!

Posted | 0 comments

Read More

Hantverksgruppen skänker överskott

Posted | 0 comments

Hantverksgruppen har efter försäljning av sina produkter, bestämt sig för att skänka överskottet till ett specifikt projekt.   Man har gemensamt bestämt att skänka 1000:- till The Kenya Project at SSHL. En fin gest som säkert kommer att få avsedd effekt och uppskattning.

Read More

Hantverksgruppen fortsätter att imponera

Posted | 0 comments

Hantverksgruppen fortsätter att skapa spännande alster baserat på olika teman. Under senhösten har man utnyttjat konservburkar som material. Genom att klippa, bända och utforma plåten, har fantastiska objekt kommit till. Här ser vi ett exempel som Lena producerat. Oavsett om undertecknad är jävig, så tycker jag det är riktigt snyggt!

Read More

Kransbindning är temat

Posted | 0 comments

Tisdagen den 5 mars har Hantverksgruppen nytt möte på Vennerbo hos Jacqueline Graf Otterstig. Tanken är att skapa kransar till påsk och deltagarna ska med instruktion från Anna Brita Graf genomföra kransbindning, som är professionell i kransbindning och blomsteruppsättning. Vi kommer att återkomma med foton från dagens övning.

Read More

Återvinning

Posted | 0 comments

Hantverksgruppen har börjat med återvinning av gamla textilier I en ambition att återanvända textilier, så har gruppen haft några möten där man skapat olika produkter. Här ses ett exempel på vad som kan tillverkas. Att använda material som annars ligger och inte används är ett bra alternativ till att slänga.

Read More