Aktiviteter

Program

P.g.a. rådande omständigheter har vi fått lov att ställa in våra aktiviteter. Håll utkik här eller på vår facebook sida om uppdateringar.

Har du frågor du välkommen att kontakta

Annika Östervall Tel: 073-848 46 18,  E-post: annika.ostervall@telia.com