Förening

Hagha Hembygdsförening

utvecklar och förvaltar en aktiv mötesplats på Sigtunahalvön.

Föreningens engagemang spänner över dåtid, nutid och framtid på ett sätt som involverar alla företagare och invånare”

Hur vill du att din hembygd ska utvecklas?

Sigtunahalvön, LEA, Maj 2014

Som medlem har du möjlighet att: stödja och delta i de aktiviteter som hembygdsföreningen ordnar samt vara med och påverka och driva frågor som du tycker är viktiga för dig och din hembygd.

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hagha Hembygdsförening eller kanske bli ny medlem

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild medlem. Om du gick med i föreningen sent i höstas behöver du inte betala ny avgift nu.

Föreningens PG-konto är 30 95 89-0. Om du betalar via nätet ange minst namn, telefonnummer och e-mail.

För att vi skall kunna skicka information om kommande aktiviteter behöver vi också namn och adress till alla medlemmar – även e-post adress om du har.  Skicka denna information till Lena von Essen via e-post eller per post till Haga Gård, 193 91 Sigtuna. Tel: 08-592 555 11 |   E-post: info@hagahembygdsförening.se

Våra sponsorer:

logga lundquist &Lindroth