Förening

Hagha Hembygdsförening

utvecklar och förvaltar en aktiv mötesplats på Sigtunahalvön.

Föreningens engagemang spänner över dåtid, nutid och framtid på ett sätt som involverar alla företagare och invånare”

Hur vill du att din hembygd ska utvecklas?

Som medlem har du möjlighet att: stödja och delta i de aktiviteter som hembygdsföreningen ordnar samt vara med och påverka och driva frågor som du tycker är viktiga för dig och din hembygd.

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hagha Hembygdsförening eller kanske bli ny medlem.

Årsavgiften för medlemskap är 250 kr för en familj och 150 kr för enskild medlem.

Föreningens PG-konto är 30 95 89-0. Swish: 1236686877
När du betalar ange namn, telefonnummer och e-post.

För att vi skall kunna skicka information om kommande aktiviteter behöver vi också namn och adress till alla medlemmar – även e-post adress om du har.  Skicka denna information till Lena von Essen via e-post:lenavonessen@gmail.com 

Våra sponsorer:

logga lundquist &Lindroth