Företagare på Sigtunahalvön

Syfte

”Företagare på Sigtunahalvön” har till syfte att underlätta för företagare på Sigtunahalvön att sälja sina produkter och tjänster. Vi vill också underlätta för potentiella kunder att på ett enkelt sätt se vad företagare på Sigtunahalvön har att erbjuda och hur man kommer i kontakt med företagen.

 

Vad händer i våra projekt?

Papperskartan

Sigtuna Halvön, Maj 2014

Vi har nu tryckt upp den papperskarta som visar vilka företagare som finns på Sigtunahalvön, vad de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem. På kartan finns också kulturhistoriskt intressanta platser och kulturhistoriska vandringar. Kartan finns på Turistbyrån, Kommunhuset och hos ett antal företagare på Sigtunahalvön. Den kommer också att delas ut i alla brevlådor på Sigtunahalvön

Kontaktperson: Annika Östervall,  annika.ostervall@gmail.com  073-848 46 18

Webbkartan

Webbkartan kommer att innehålla samma saker som papperskartan. Skillnaden är att du som företagare kommer att ha möjlighet att skriva mer text, länka till hemsidor och annan social media. Det blir också lättare att uppdatera information och lägga till nya företag.  Webbkartan ligge på vår hemsida och ni hittar den längst upp på första sidan med rubriken Webbkarta.

Kontaktperson: Kevin Migwi,  kevin.migwi@virtuarama.com

Lokalekonomisk analys

Sigtunahalvön, LEA, Maj 2014

Vi har deltagit i ett projekt tillsammans med Leader Upplandsbygd där vi har fått möjlighet att ta fram en lokalekonomisk analys för Sigtunahalvön. Analysen kommer att tryckas upp och delas ut till alla hushåll på Sigtunahalvön. Vi kommer också att informera om analysen på våra olika evenemang som äger rum på Sigtunahalvön under året.

Finansiering

För att kunna genomföra projekten har vi sökt och fått beviljat företags- och bygdecheckar från Leader Upplandsbygd.
-En check för att ta fram en papperskarta som visar vilka företag och föreningar som finns på Sigtunahalvön, vad de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem. På kartan kommer det också att finnas kulturhistoriskt intressanta platser på Sigtunahalvön
-En check för att utveckla en webbkarta med företagen, föreningarna och kulturhistoriska vandringar
-En check för att köpa in teknisk utrustning och iordningställa en lokal där företagare kan träffas
-En check för att genomföra en vår- och höstmarknad där företagare och föreningar på Sigtunahalvön har möjlighet att träffas och visa upp sina produkter och tjänster
– En check för att kunna köpa in ett äppelmusteri

 

Kontaktpersoner: Annika Östervall, annika.ostervall@gmail.com,  Lasse Hellquist, lasse@hellquist.com