Dokumentation i Bygdeband

Hagha hembygdsförening som bildades 2007

har inte, som många äldre hembygdsföreningar, hunnit samla på sig stora mängder av historiska föremål och dokument, som behöver särskilt skyddat lagringsutrymme. Istället har vi valt att lagra kopior av det material vi får låna i en databas som man hittar under adressen www.bygdeband.se

Bygdeband administreras av Sveriges Hembygdsförbund. Där säkerhetskopieras materialet centralt, vilket innebär att föreningen inte behöver ha egna rutiner för detta. Föreningen behöver inte heller någon försäkring för materialet. Allt material som vi får låna och som vi får tillstånd att scanna lagras i bygdeband och originalen lämnas därefter tillbaka till ägaren.

Materialet blir därmed tillgängligt för alla. Man kan via sin egen dator söka bland vår förenings och alla andra anslutna föreningars uppgifter, utan kostnad.

Dokumenten är av typen texter i pdf-form men också inspelade ljudfiler från intervjuer med Kalle Rapp, Tore Höcking m fl. Materialet växer kontinuerligt.