Landsbygdsutveckling

Hagha Hembygdsförening är en av kontaktvägarna mellan boende på Sigtunahalvöns landsbygd och Kommunens Landsbygdsråd.

Här  hittar du information  från kommunen om Landsbygdsrådet samt kommunens landsbygdsprogram

Föreningen nominerar representanter i rådet och driver vissa frågor visavi rådet som tillexempel frågan om hur trafiksäkerheten kring väg 263 samt busshållplatser skall förbättras.

De som representerar landsbygden på Sigtunahalvön i Landsbygdsrådet är

Annika Östervall

Mobil: 0738- 48 46 18| E-post: annika.ostervall@telia.com

Kristian Svensson, Ersättare

Österby gård, 193 91 Sigtuna

0703771977