Landsbygdsutveckling

Hagha Hembygdsförening är en av kontaktvägarna mellan boende på Sigtunahalvöns landsbygd och Kommunens Landsbygdsråd.

Här  hittar du information  från kommunen om Landsbygdsrådet samt kommunens landsbygdsprogram

Föreningen nominerar representanter i rådet och driver vissa frågor visavi rådet som tillexempel frågan om hur trafiksäkerheten kring väg 263 samt busshållplatser skall förbättras.

De som representerar landsbygden på Sigtunahalvön i Landsbygdsrådet är

Lasse Hellquist, ledamotvice ordförande i Landsbygdsrådet

Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44 | E-post:  landsbygd@hagahembygdsförening.se

Annika Östervall, ersättare

Mobil: 0738- 48 46 18| E-post: annika.ostervall@telia.com

Kristian Svensson, Ersättare

Österby gård, 193 91 Sigtuna

0703771977