Arbetsgrupper

Företagare på Sigtunahalvön

Ansvarig:

Annika Östervall

E-post: annika.ostervall@telia.com

Konst och hantverk

Ansvarig:

Lena von Essen

E-post: lenavonessen@gmail.com

Marknad

Ansvarig:

Jacqueline Graf Ottestig

E-post: contact@vennerbo.se

Kultur och historia

Ansvarig:

Pia Wretler

Mobil: 0768888089006 | E-post: pia.wretler@gmail.com

Landsbygdsrådet

 • Väg 263  ansvarig: 

  Lasse Hellqvist

  Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44 | E-post: lasse@hellquist.com

 • Gång och cyckelväg ansvarig:

  Karolina von Essen

  Hem: 08-765 19 63 | Mobil: 0707-99 89 01 | E-post: karolina@ifpattern.se

  Gunilla Möllerswärd

  Hem: 018-34 60 47 | Mobil: 070-407 75 63 | E-post: gunilla.mollersward@sshl.se

Kyrkskolan

Ansvarig:

Annika Östervall

E-post:annika.ostervall@telia.com

Hemsida

Ansvarig:

Jacqueline Graf Ottestig

E-post: contact@vennerbo.se