Boken ”Gårdar och Torp”

Gårdar och Torp

Bokprojektet ”Gårdar och Torp” avslutades med presentationerna i Sigtuna och Haga i november 2012.

Historiegruppen tar tacksamt emot alla synpunkter på innehållet.

I november 2012 så presenterades boken ”GÅRDAR och TORP. En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900”. Som en naturlig fortsättning på det arbetet så startades, i slutet på 2012, inom vår förening, projektet ”Kulturhistoriska vandringar”.

Projektet innebär att vi på intressanta kulturhistoriska platser kommer att sätta upp informationsskyltar. Platserna kommer att märkas ut på en nyframtagen karta över Sigtunahalvön, som kommer att tryckas upp under 2013. Där kommer även förslag på vandringsturer att läggas in. Det ger möjlighet för enskilda personer, grupper, föreningar, skolklasser etc att i samband med en vandring få lite kunskap om vår trakts historia. Någon från föreningen kan i mån av tid fungera som guide vid vissa överenskomna tillfällen. Detta i tillägg till våra ordinarie ”torpvandringar”, som vi genomfört under april månad de senaste åren.