Historia

I Bygdeband dokumenterar vi vår historia och det är kostnadsfritt för vem som helst att använda.

Gå in på Bygdeband och klicka er vidare till Stockholms län och sedan vidare till Hagha Hembygdsförening för att se vad som är upplagt.

Projektet ”Kulturhistoriska vandringar”, där vi fått medel från Leader ger stora möjligheter för intresserade att upptäcka nya delar av vår bygd. Läs mer under fliken ”Kulturhistoriska vandringar”.

Det finns många personer som har kunskap om vår bygd. Ett kontinuerligt arbete är att dokumentera berättelser och scanna foton. Läs mer under fliken ”Dokumentation i bygdeband”.

Vi samarbetar med kringliggande hembygdsföreningar i olika frågor. En av dessa är att inventera, katalogisera och lagra bilder i det bildarkiv som Sigtunabygden lämnat över till Husby-Ärlinghundra hembygdsförening.

I november 2012 presenterades boken ”GÅRDAR och TORP.

En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900”. Som en naturlig fortsättning på det arbetet genomfördes projektet ”Kulturhistoriska vandringar”. Läs mer under den fliken. Detta projekt genomfördes.

Föreningen har sökt bidrag och fått bifall för materialkostnaderna från Leader Upplandsbygd.

Det här är ett ideellt arbete där man deltar i den omfattning man själv har tid och lust, utan krav.

I övrigt fortsätter historiegruppen att dokumentera Sigtunahalvöns historia i bygdeband.se