Väg 263 slutbetänkande 1 mars 2014

Här är länken till det slutbetänkande ÅVS_263_slutrapport_20131118 som beskriver vägnätet och hur man bör bygga ut, korrigera samt förbättra vägen. En Gång & Cykelväg är numera inskriven i texten från Sigtuna fram till Erikssundsbron.

 

Man kan konstatera att utan engagemang från Hagha Hembygdsförening så kanske vårt område hade blivit helt lottlösa!
Ett fantastiskt arbete från Lasse och Christian!