Information om gång & cykelväg på Sigtunahalvön

Vi fortsätter driva frågor som är viktiga för oss på Sigtunahalvön

Fortsatt arbete med att att få till stånd en cykelväg till Sigtuna samt säkrare busshållsplatser på Sigtunahalvön. Vill du vara med och skriva på vår namninsamling,  https://www.skrivunder.com/bygg_fardigt_cykel-_och_gangvag_pa_sigtunahalvon?u=3043414

Vill du vara med och engagera dig så är du välkommen.

Kontakt: Jacqueline Graf Ottestig, E-post: contact@vennerbo.se

Här är länken till det slutbetänkande ÅVS_263_slutrapport_20131118 som beskriver vägnätet och hur man bör bygga ut, korrigera samt förbättra vägen. En Gång & Cykelväg är numera inskriven i texten från Sigtuna fram till Erikssundsbron.

Man kan konstatera att utan engagemang från Hagha Hembygdsförening så kanske vårt område hade blivit helt lottlösa!

Ett fantastiskt arbete från Lasse och Christian!