”Det hände här”: av Göran Källgården

I den lokalhistoriska boken ”Det hände här” återberättar Göran Källgården händelser i Ärlinghundra härad från första halvan av 1800-talet. Häradet omfattade socknarna från Alsike i norr till Norrsunda i söder. Boken finns till salu hos oss och även hos författaren.

Det hände här