Sigtunaprojektet-Ett landskap för alla

Hur kan området kring Garnsviken utvecklas till nytta för boende och besökare i enlighet med europeiska landskapskonventionen?

Ett landskap för alla

Posted | 0 comments

Den 21 november hölls ett uppföljande möte om utvecklingen av området runt Garnsviken. Utvecklingen har forcerat snabbt för projektet. Ta gärna del av senaste information genom att läsa bifogad pdf fil. Tror att 2014 kan bli intressant på alla sätt. Sammanställning Sigtunaprojektets seminarium 21 november 2013    Den 9 april hölls det ett seminarium på Sigtuna Gk under ledning av Ole Skarin. Uppgiften var att baserat på  konvention som fastlagts i Europarådet, och som talar om vikten av att ha en helhetssyn för hållbart utnyttjande av vårt landskap och integrerad i det Svenska...

Read More