Sigtunaprojektet-Ett landskap för alla

Hur kan området kring Garnsviken utvecklas till nytta för boende och besökare i enlighet med europeiska landskapskonventionen?