Äldre evenemang

Kallelse till årsmöte den 29 mars 2015 i Kyrkskolan Haga kyrka 15:00

Ekonomisk redovisning och årsmötesförhandlingar finns tillgängliga vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna följer

 

Information om föreningens aktiviteter

 • Släktforskningsgruppen
 • Äppelmusteriet
 • Konst-och hantverksgruppen
 • Vår föreningslokal
 • Bygdens dag på Österby gård
 • Landsbygdsrådet
 • Väg 263
 • Fiber
 • m.

 

Vi bjuder på kaffe och te med nybakade scones.

 

Har du frågor inför årsmötet är du välkommen att kontakta

Lena von Essen Tel: 073-501 47 17, E-post: lenavonessen@gmail.com eller

Annika Östervall Mobil: 073-848 46 18,  E-post: annika.ostervall@gmail.com

———————————————————————————————-

Geologisk vandring med Gunnar Gidlund

12 april kl. 10.00, samling vid Haga kyrkskola kl. 10.00

Gunnar presenterar geologin i vårt närområde och visar vad senaste inlandsisen har skapat. Vandringen inleds med en kortare presentation i kyrkskolan för att vi sedan ska se geologins effekter i naturen. Vi tar med oss var sin kaffekorg.

Kontaktperson: Gunilla Möllerswärd, Tel: 070-407 75 63,                                                        E-post: gunilla.mollersward@sshl.se

—————————————————————————————————————

Informationsmöte kring revideringen av Sigtuna Kommuns Landsbygdsprogram

21 april, kl. 18:00 i Kyrkskolan vid Haga Kyrka. Föreningen bjuder på soppa.

Under 2015 skall kommunens Landsbygdsprogram revideras och som en del av det

besöker Landsbygdsrådet de olika kommundelarna för att informera om arbetet med att utveckla landsbygden i kommunen. Syftet med mötet är också att få in synpunkter på saker som behöver förbättras eller utvecklas. Närmare detaljer kring mötet kommer att finnas i annons i Sigtunabygden veckan innan mötet samt på kommunens hemsida

Har du frågor kring detta kontakta Lasse Hellquist, Hem: 08-592 531 93, E-post: lasse@hellquist.com, eller Annika Östervall, E-post: annika.ostervall@gmail.com

—————————————————————————————————————

Torpvandring med Göran Källgården

26 april, kl. 10.00 – ca 14.00, samling vid Haga kyrka kl.10.00

I år följer vi turförslaget ”Torslunda/Skråmsta/Hälgesta” och kommer då att passera fem olika torp och berättar om vilka som bott där och vad de råkat ut för. Vi passerar också den tidigare lanthandeln i Höje och några anekdoter därifrån.

 

Vi tar med oss varsin kaffekorg, hoppas på solsken och fikar på någon fin plats.

Medlemmar gratis, övriga betalar 50 kr.

Kontaktperson: Göran Källgården Tel. 0708-67 46 46, E-post: gk@sigdat.se

——————————————————————————————————————

Gökotta i Askare Hage

10 maj kl. 06.00

Förhoppningsvis kommer vi att få se och lyssna på många olika sorters fåglar. Vi träffas på parkeringen vid slottet på Wenngarn för att gå till Askare Hage. Ta med pic-nic korg och kikare. Vi beräknar vara ute i ca 2 timmar.

Kontaktperson: Gunilla Möllerswärd, Tel: 070-4077563, E-post: gunilla.mollersward@sshl.se

——————————————————————————————————————–

Bygdens dag på Österby gård

23-24 maj,  kl. 11.00 -16.00, båda dagarna

Vi välkomnar till Bygdens dag, ett arrangemang där både boende och besökare på Sigtunahalvön kan mötas. I år utökar vi marknaden och bjuder in fler utställare. För barnen ordnas aktiviteter som ponnyridning och gårdens djur och maskiner visas upp. Café med goda bakverk och något gott att äta kommer också att finnas.

Är du intresserad av att delta på marknaden vill vi att du kontaktar oss.

Kontaktperson: Ann Gidlund, Tel. 073-7852348, E-post: ann.gidlund@slv.se

 

 

 

 

Höstens aktiviteter 2014

 

Äppelmusteriet

Vi kommer att avrunda årets mustning på Wenngarn genom att ha öppet hus på söndag 26 oktober mellan 11:00 och ca 15:00. Ingen föranmälan är nödvändig. Mvh Kim 0704614646

 

Vårt Crowdfunding projekt för att inhandla pastöriseringsmaskin går vidare på ett mycket positivt sätt! Kontakta: annika.ostervall@gmail.com, 073-848 46 18 för mera detaljer.

 

Se gärna filmen om corwdfunding projektet:   ”Musteri på Wenngarn

——————————————————————————————————-

Sopplunch i Kyrkskolan 9 November  kl. 13.00 – 16.00

 

Göran Källgården berättar några lokalhistoriska händelser ni troligen inte hört förut. Därefter visas bilder från veterantraktorplöjningen i Edeby i september.

Vi bjuder på en god soppa och därefter kaffe med kaka

Vi passar också på att berätta vad som händer i föreningen

Kontaktperson: Gunilla Möllerswärd, E-post: gunilla.mollersward@sshl.se

——————————————————————————————————-

 

Gudstjänst 16 November  kl. 14.00

Kl 14.00 är det gudstjänst i Haga kyrka därefter visar och berättar Kyrkoherde Lars Johansson kyrkan.

Kontaktperson: Göran Källgården: E-post: gk@sigdat.se,Tel. 0708-67 46 46

——————————————————————————————————-

 

 

Släktforskning varannan onsdag kl. 18.30

Släktforskningsgruppen träffas varannan onsdag i Haga kyrkskola. Dessutom anordnas ett antal spännande utflykter. Den 19/11 kl 18:30. Uppföljning av arbetet med mursmäckor.

 

Om du vill delta i gruppen är du välkommen att kontakta Göran Källgården: E-post: gk@sigdat.se,Tel. 0708-67 46 46

———————————————————————————————————–

 

Konst- och Hantverksgruppen träffas varannan tisdag

Konst- och hantverksgruppen fortsätter att träffas varannan tisdag. Vi jobbar med olika typer av konst och hantverk. Just nu håller vi på att färdigställa ett rum för 2-3 vävstolar där det kommer att vara möjligt att träffas för att väva.

 

Är du intresserad av att vara med så är du välkommen att höra av dig till Lena von Essen I Tel: 08-592 555 1, E-post: lenavonessen@gmail.com

—————————————————————————————————————

 

Vi fortsätter driva frågor tillsammans med Landsbygdsrådet

Vi fortsätter att driva vägfrågan – en säkrare väg 263. Det är beslutat om säkrare busshållplatser och cykelväg. Nu jobbar vi för att få klarhet i tidplanen. Vi jobbar också vidare med fiberfrågan Har du frågor är du välkommen att kontakta Lasse Hellquist, Hem: 08-592 531 93, E-post: lasse@hellquist.com, eller Annika Östervall               E-post: annika.ostervall@gmail.com

—————————————————————————————————————-

 

 

Vill du bli medlem i föreningen?

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild medlem.

Föreningens PG-konto är 30 95 89-0. Om du betalar via nätet ange minst namn och telefonnummer. För att vi skall kunna skicka information om kommande aktiviteter behöver vi också namn, adress till alla medlemmar. Ange även e-mail adress om du har.  Har du frågor är du välkommen att kontakta Lena von Essen Tel: 08-592 555 11|  E-post: lenavonessen@gmail.com

———————————————————————

Planerad svamputflykt söndagen 21 september klockan 13:00

Vi samlas vid Pilsbo parkeringen

Kontaktperson Gunilla Möllerswärd

Mobil: 070-407 75 63

————————————————————————————————————–

 

Samarbete med Landsbygdsrådet i Sigtuna kommun

Har du idéer eller frågor som berör utvecklingen av landsbygden

Föreningen driver tillsammans med Landsbygdsrådet olika projekt som t ex. säkrare vägar och projekt med syfte att underlätta för företag på Sigtunahalvön. Håll utkik i Sigtunabygden och brevlådan. Information är på gång vad gäller företagsprojektet

 

Vi har också möjlighet att tillsammans med Landsbygdsrådet driva andra frågor som är viktiga för oss på Sigtunahalvöns landsbygd. Har du idéer eller frågor som berör utvecklingen av landsbygden är du välkommen att kontakta Lasse Hellquist, Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44, E-post: lasse@hellquist.com, eller Annika Östervall, E-post: annika.ostervall@gmail.com.

Du kan hitta information på landsbygdsrådes hemsida http://www.sigtuna.se/sv/Politik–Demokrati/Radgivande-organ/Landsbygdsradet/

——————————————————————-

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hagha Hembygdsförening eller kanske bli ny medlem
Årsavgiften för medlemskap är 200 kr för en familj och 100 kr för enskild medlem.
Föreningens PG-konto är 30 95 89-0. Om du betalar via nätet ange minst namn och telefonnummer.
För att vi skall kunna skicka information om kommande aktiviteter behöver vi också namn och adress till alla medlemmar – även e-post adress om du har.  Skicka denna information till Lena von Essen via e-post eller per post till Haga 192, 193 91 Sigtuna. Tel: 08-592 555 11 |  E-post: lenavonessen@gmail.com

E-post: info@hagahembygdsförening.se

 

________________________________________________________________

Tidigare evenemang under året

Gökotta i Askare Hage med avslutning på Wenngarn slott

25 maj kl. 06.00

Förhoppningsvis kommer vi att få se och lyssna på många olika sorters fåglar. Vi träffas på parkeringen vid slottet på Wenngarn för att gå tillAskare Hage Ta med pic-nic korg och kikare. Vi beräknar vara ute i ca 2 timmar. Efter Gökottan har vi möjlighet att få en rundvandring på Wenngarn slott och slottsparken.

Kontaktperson: Gunilla Möllerswärd, Tel: 070-4077563, E-post: gunilla.mollersward@sshl.se

————————————————————————

Bygdens dag på Österby gård

31 maj-1 juni kl. 11.00 -16.00, båda dagarna

Vi välkomnar till Bygdens dag, ett arrangemang där både boende och besökare på Sigtunahalvön kan mötas. Det kommer finnas möjlighet att träffa och handla av lokala företag och föreningar. För barnen ordnas aktiviteter och gårdens djur och maskiner visas upp. Café och något att äta kommer också att finnas.

Är du företagare och är intresserad av att delta vill vi att du kontaktar oss! Mer information kommer att finnas påwww.hagahembygdsförening.se

Kontaktperson: Saga Pettersson, Tel: 0735-996828, E-post: saga.pettersson@gmail.com

———————————————————————-

Konst- och Hantverksrunda på Sigtunahalvön

Den 16-17 augusti  kl. 11.00 -16.00

Under en helg i augusti välkomnar vi er att besöka de lokala konstnärerna, fotograferna och hantverkarna på Sigtunahalvön. Det kommer att finnas mellan 5-8 platser att besöka. Vissa av dessa platser kommer även erbjuda kaffeservering eller lunch.

Mer information och karta på de olika platserna kommer att finnas närmare helgen då evenemanget skall äga rum.

 

Har du något att visa upp och är intresserad av att delta vill vi att du kontaktar oss! Mer information kommer att finnas på www.hagahembygdsförening.se,www.vennerbo.se

Kontaktperson: Jacqueline Graf Ottestig, E-post: contact@vennerbo.se ,             Tel: 070 425 25 40

 

Släktforskning med Göran – En första sammankomst

19 mars kl. 18.30 i föreningens lokal i Haga kyrkskola

 

Vi träffas, dricker en kopp kaffe och pratar släktforskning. Under vår första sammankomst bestämmer vi hur vi vill gå vidare i vår.

 

Kontaktperson: Göran Källgården: E-post: gk@sigdat.se Tel. 0708-67 46 46

————————————————————————-

Årsmöte den 23 mars kl. 15 – 17.30 i Haga Kyrkskola

Ekonomisk redovisning och årsmötesförhandlingar finns tillgängliga vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna följer

Information om föreningens aktiviteter 2013 – 2014

 • Aktiviteter under 2013
  • Vår nya karta med kulturhistoriskt intressanta platser och företagare
   • Göran Källgården berättar några historiska anekdoter från våra trakter
  • Äppelmusteriet
  • Konst-och hantverksgruppen
  • M.m.

 

 • Positiva nyheter om väg 263
 • Fiber

Planerade aktiviteter vår och sommar 2014

Vi bjuder på kaffe och te med nybakade scones.

Har du frågor inför årsmötet är du välkommen att kontakta

Lena von Essen Tel: 08-592 555 11| E-post: lenavonessen@gmail.com eller

Annika Östervall Mobil: 073-848 46 18 / 08-687 34 98 | E-post: annika.ostervall@gmail.com

Torpvandring med Göran Källgården och Mårten Forsman.

Söndagen 27 april, kl. 10.00 – ca 14.00, samling vid Haga kyrka kl.10.00

Förra året besökte vi Granby, Norrgärde och Hagbyholm i strålande solsken med kaffekorg och goda smörgåsar

I år har Göran Källgården och Mårten lovat att ta oss på en kulturhistorisk vandring i trakterna kring Billby.

Vi tar med oss varsin kaffekorg, hoppas på solsken och fikar på någon fin plats.

Kontaktperson: Göran Källgården Tel. 0708-67 46 46, E-post: gk@sigdat.se

————————————————————————–

Program hösten 2013

 

Sopplunch lördagen 9 november mellan 13-16:00 vid Haga Kyrkstuga.

Lasse Hellquist berättar och visar bilder om Bärmö Tegelbruk samt tegelindustrin i Mälardalen kring sekelskiftet.

Göran Källgårdens lokalhistoriska bok ”Det hände här”, har precis kommit från tryckeriet och kommer att finnas tillgänglig på sopplunchen. I den återberättar han händelser från Ärlinghundra härad med tonvikt på Haga, Vassunda och S:t Per.

Kontaktperson: Gunilla Möllerswärd, Mobil: 070-407 75 63, E-post: gunilla.mollersward@sshl.se , Medlemmar gratis, övriga 75 kr

Varmt välkomna!

—————————————————————————————————————

 Hagha Hembygdsförening deltar i ett EU-projekt som bland annat syftar till att utveckla befintlig verksamhet och titta på nya affärsidéer för boende på Sigtunahalvön. Halvön sträcker sig från vassunda i norr till Sigtuna i söder. Vi vill gärna veta vad det är som ni uppfattar som viktigt, som ni saknar eller tycker skulle vara bra att det fanns i närområdet. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi tackar alla som deltagit i enkäten och kommer senare i höst att presentera en sammanställning från svaren.

Rundvandring på Venngarn den 19 oktober

Olle Larsson som är ny ägare av Venngarn visar runt och berättar om sin vision med Venngarn

Du är välkommen till Venngarn på en rundvandring. Vi går runt och tittar samtidigt som Olle berättar om sina planer för olika platser och byggnader på Venngarn. Vi samlas utanför slottet klockan 11:00. Icke medlemmar betalar 50:-/person.

Kontaktperson: Annika Östervall, E-post:annika.ostervall@gmail.com Mobil: 0738484618

 

5-6 oktober

Marknad på Vassunda -Örby

Marknad för närproducerat på Vassunda-Örby
Kategori
Marknad / festival
Beskrivning
Närproducerat från lokala företagare på Sigtunahalvön presenteras på Vassunda-Örbys höstmarknad. Det kommer att finnas: mat, hantverk, textilier, honung, växter/plantor, trädgårdsartikla, boken Gårdar & Torp, fågelholkar, biholkar, m.m. I samband med marknaden visas utställningen: Eira Ullberg, Textilkonst. Servering av kaffe, te, saft och något gott därtill. Vid dåligt väder flyttar marknaden inomhus. Varmt välkomna.Detta projekt drivs av Sigtunahalvöns företagsgrupp i Hagha Hembygdsförening och vi får stöd av Leader Upplandsbygd. Mer information hittar ni på www.tarpan.se

 

—————————————————————————————————————————————

Bygdeband är från och med nu fritt för vem som helst att använda. Gå in på Bygdeband och klicka er vidare till Stockholms län och sedan vidare till Hagha Hembygdsförening för att se vad som är upplagt.

Under fliken ”företagsgruppen” finns en ny flik med bilder från marknaden och de som deltog. Alla verkade mycket nöjda och stämningen var avslappnat och behagligt i försommarvärmen. Det bådar gott!

 

Vårmarknad på Vennerbo-hör av dig om du vill vara med och ställa ut   1-2 juni  kl. 11.00-16.00, båda dagarna

Här har ni möjlighet att träffa flera av våra lokala företagare som visar vad de har att erbjuda. Mer information om marknaden kommer att finnas på www.hagahembygdsförening.se och www.Vennerbo.se

Har du frågor kontakta: Jacqueline Graf Ottestig: 070 4252540, E-post: contact@vennerbo.se eller Annika Östervall 073 8484618 annika.ostervall@gmail.com

marknad vennerbo
marknad vennerbo

 

Svampexkursion under expertledning i höst

I början på oktober samlas vi i Torsborgsskogen för att under ledning av  svampexpertis fylla våra svampkorgar. Mottot är att varje gång lära oss minst fem nya svampar, ätliga och oätliga.

Kontaktperson Gunilla Möllerswärd; gunilla.mollersward@sshl.se

 

Torpvandring med Göran Källgården

21 april, 10.00 – ca 14.00 samling Haga k:a kl 10.00

Tidigare år har Göran Sundqvist visat oss spännande platser i Österby skog,

Skopens, Kumla och Fågelsången, m fl. I år har Göran Källgården lovat att ta

oss med till nya spännande platser. Vi tar med oss varsin kaffekorg och fikar

på någon fin plats. Har du frågor, kontakta Göran Källgården.

 

 ”Runskriftens Landskap” – föredrag med Maja Hagerman   11 mars kl. 19.00

För alla er som missade Maja Hagermans spännande föredrag om landskapens runstenar på Litteraturfestivalen i Sigtuna så ger vi er nu en ny chans.

Plats: Gröna ladan

Biljettpris: 50 kr, förköp på Drakegården

i samarbete med Sigtuna Guideförening; Sigtuna Hembygdsförening; Hagha Hembygdsförening; Sigtuna Museums Vänner

Har du frågor kontakta Lena von Essen Tel: 08-592 555 11, E-post: lenavonessen@gmail.com

 

Årsmöte den 17 mars     15 – 17.30 i Haga Kyrkskola

med förslag på stadgeändringar. Ekonomisk redovisning och årsmötesförhandlingar finns tillgängliga vid årsmötet. Information om alla de verksamhetsgrenar som nu pågår inom föreningen.

 

 • Projektet ”Kulturhistoriska vandringar”

 • Projektet Företagare på Sigtunahalvön

 • Information om planer för väg 263

 • Utbyggnad av fiber för internet

 • Hantverksgruppen

 • Vårens aktiviteter

Vi bjuder på kaffe och te med nybakade scones och goda tillbehör.

Har du frågor inför årsmötet är du välkommen att kontakta

Lena von Essen Tel: 08-592 555 11| E-post: lenavonessen@gmail.com eller

Annika Östervall Mobil: 0738- 48 46 18 / 08-687 34 98 | E-post: annika.ostervall@gmail.com

 

Fasta verksamheter under året

 

Forska kring, och dokumentera bygdens historia

Var med och bidra till vår ”Historiegrupp”

Under 2013 kommer det att finnas möjlighet att bidra till historiegruppen med berättelser, bilder eller kanske något annat som ni tycker kan vara av intresse.

Vi kommer att kontakta några av er under våren men Du kan välja att själv ta kontakt med Göran Källgården som är sammankallande:

E-post: gk@sigdat.se  Tel. 0708-67 46 46

 

Konst och Hantverk

Under våren träffas Konst- och Hantverksgruppen varannan tisdag kväll/se fliken under ”förening”

Nu har vi startat en konst-och hantverksgrupp där vi träffas och arbetar med olika saker som t ex binda kransar, gjuta i cement, arbeta med fårskinn, tovning, stickning, broderi, sömnad, m.m. Tanken är att vi både utnyttjar varandras kunskap men även bjuder in specialister på olika områden.

Har du frågor kontakta: Lena von Essen Tel: 08-592 555 11, E-post: lenavonessen@gmail.com

 

Företagare på Sigtunahalvön

Kom med i vår företagsgrupp

Företagsgruppen kommer under våren att ta fram en karta med information som visar vilka företagare som finns på Sigtunahalvön, vad de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem. Kartan kommer att finnas både som trycksak och digitalt. Vi planerar också att starta ett nätverk där vi träffas och har möjlighet att ta upp frågor som är intressanta för företagare på Sigtunahalvön.

Har du frågor eller vill vara med på kartan kontakta:Annika Östervall, Tel:073-8484618,            E-post: annika.ostervall@gmail.com, Mårten Forssman,  maarten.forssman@gmail.com  Jacqueline Graf Ottestig, contact@vennerbo.se  eller Charlotte Ullberg  orbyangus@gmail.com

 

Leader Upplandsbygd

Hagha Hembygdsförening är medlem i den ideella föreningen Leader Upplandsbygd.

Leader beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att utveckla landsbygden.

Hagha Hembygdsförening har sökt pengar till tre projekt och fått dessa beviljade, en miljöcheck för projektet ”Kulturhistoriska vandringar” och två företagsutvecklingscheckar för ”Företagare på Sigtunahalvön” samt ”Lokal och Utrustning”.

Om du har idéer kring projekt eller om du vill ha information om vilka möjligheter som finns inom Leaderprojektet kontakta Lasse Hellquist. Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44 | E-post: lasse@hellquist.com  Besök gärna Leader Upplandsbygds hemsida www.upplandsbygd.se

För information om beviljade projekt kontakta Annika Östervall eller Göran Källgården

 

Samarbete med Landsbygdsrådet i Sigtuna kommun

Föreningen driver tillsammans med Landsbygdsrådet bland annat ett projekt som syftar till att göra vägarna på Sigtunahalvön säkrare för oss som bor här.

Vi har också möjlighet att tillsammans med Landsbygdsrådet driva andra frågor som är viktiga för oss på Sigtunahalvöns landsbygd. Har du idéer eller frågor om som berör utvecklingen av landsbygden är du välkommen att kontakta Lasse Hellquist, Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44, E-post: lasse@hellquist.com, Christer Larsson eller Annika Östervall

Vi kommer att informera om detta på föreningens hemsida. Du kan också hitta information på landsbygdsrådes hemsida http://www.sigtuna.se/sv/Politik–Demokrati/Radgivande-organ/Landsbygdsradet/ och i Sigtuna kommuns annonser i Sigtunabygden.

 

 

 

 

 

————————————————————————————–

Årsmötet 2012

Vi var 35 tal personer som mötte upp till årsmötet i Kyrkstugan vid Haga kyrka, vilket var mycket positivt. Samtidigt som alla bjöds på hembakade scones, kaffe och the, kunde man lyssna på Linda Wetler som med suverän stämma framförde några behagliga sånger.

Linda Wretler

Linda Wretler

Därefter genomfördes årsmötseförhandlingarna och Annika (som för övrigt blev omvald enhällgt!) kunde berätta om det fantastiska arbetet som genomförts för att få till en funktionell och fräch möteslokal i övre delen av kyrkstugan. Kyrkan har samtidigt på ett exemplariskt sätt genomfört renovering av båda värme, vatten och el systemet. Det i kombination med Hembygdsföreningens frivilliga arbete, ingen nämnd ingen glömd, så har man faktiskt med små egna medel samt sponsring av Lundqvsit & Lindroth, skapat en lokal mötseplats av hög klass.

Vi fick också invalt en ny ledamot i Pia Vretler som sekreterare. Pia har stark lokal anknytning och är road av de historiska kopplingar som vi har till bygden. Pia är naturligtvis varmt välkommen in som aktiv i Hagaföreningen. Lasse Hellquist, som är vår ”alter ego”, ingår numera också som ordinarie ledamot. Samtidigt tackar föreningen Christer Larsson och Ulla Hägglund för det stora arbetet de lagt ner i samband med uppstarten av föreningen. Christer kommer att vara aktiv på andra sätt i föreningen.

Annika Östervall

Annika Östervall

Därefter kunde vi lyssna på en otrolig berättelse av Göran Källgården, där han berättade om en koffert som vi kunde följa under resan mellan Stockholm och Uppsala på 1800-talets första hälft. Kofferten blev stulen och Göran har kunnat härleda historien genom att läsa de domstolsprotokoll som producerades. Berättelsen gav fina små bilder av hur det kunde vara på den tiden. Det blev riktigt spännande!

Göran Källgården

Göran Källgården

Dagen avslutades genom att vi på nytt hörde några fina visor framförda av Linda Wretler. Alla besökare kunde sedan besöka lokalerna där en loppismarknad var uppdukad. Samtidigt har föreningen fått skänkt en ägokarta som visar på ägogränser på Skråmsta i närheten av Hästkliniken. Kartan är en kopia gjord på senare delen av 1700 talet och ger en tydlig bild av den något splittrade ägostruktur man kunde ha förr i tiden. Våren känndes vara i antågande och mötet avslutades.

 

———————————————————————————————————————————————–

Hej!

Skogen och skogsbruket är en stor fråga för Sverige då den täcker mer än hälften av vår landyta och rymmer stora naturresurser liksom natur- och kulturvärden och utgör livsmiljö för både människor och tusentals djur- och växtarter.Har hembygdsrörelsen en roll i diskussionen om  skogslandskapet och dess betydelse för lokalsamhälle och kulturarv?

SHF har en plats i Skogsstyrelsens nationella sektorråd för skogliga frågor. Här möts skogsbolag, markägarorganisationer och andra intresseorganisationer för samtal, information och utbyte av perspektiv. Hembygdsrörelsen är också representerad i två av Skogsstyrelsens fem regionala sektorråd. Skogen är tema för SHF:s riksstämma i Sundsvall 2013.

Bifogat är ett diskussionsunderlag till intresserade medlemmar i hembygdsrörelsen. Det är skrivet av undertecknad och är tänkt som just ett underlag för diskussion inom rörelsen. Frågan är stor, komplex och rymmer många perspektiv och starka intressen. Materialet gör inte anspråk på att ge en fullständig eller ”objektiv” bild av frågan.

Alla medlemmar är också välkomna att anmäla sig till SHF:s skogsnätverk för löpande information.(skicka ett mail till viktoria.hallberg@hembygd.se)

Med vänliga hälsningar

Viktoria Hallberg

Konsulent natur och miljö

viktoria.hallberg@hembygd.se

Sveriges Hembygdsförbund

08 – 34 55 11

www.hembygd.se

———————————————————————————————————-

Människan i Landskapet

Hej! SHF är medarrangör i konferensen Människan i Landskapet – kommunikation och delaktighet,

15-16 november i Stockholm, 13.00 dag ett till 13.00 dag två, tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet, Centrum för Naturvägledning (SLU), Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Det är platser kvar på konferensen och därför erbjuds dessa till hembygdsrörelsen.

Hembygdsförbundets medlemmar inbjuds till gratis deltagande i de mycket matnyttiga och inspirerande halvdagarna! Varje dag inleds med kortare seminarier i helgrupp som vi får delta i gratis! Efter det är det parallella workshops där vi får delta i mån av plats. Fika ingår. Övriga ca hundra deltagare på konferensen är från Länsstyrelser, kommuner, företag, museer etc från hela landet.Ta chansen att besöka Stockholm, få inspiration, handfasta tips och många nya kontakter! Sprid till hembygdsrörelsens medlemmar.Läs mer om konferensen:

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-och-seminarier-44/manniskan-i-landskapet-kommunikation-och-delaktighet/

Anmäl dig så fort som möjligt till

Viktoria.hallberg@hembygd.se

Vänliga hälsningar

Viktoria Hallberg

Sveriges Hembygdsförbund

———————————————————————————————————-

EVENEMANG HÖSTEN 2012

Onsdagen den 5/9 kl 18:30 i kyrkskolan. Termisstart av historiegruppens arbete. Välkomna med material eller bara komma och lyssna till en introduktion tillwww.bygdeband.se , fika och se vilket material vi redan har lagt in.

Senaste information från Historiegruppen.                2012-08-21

PROGRAM HÖSTTERMINEN 2012

Onsdagen  den 5/9 kl 18:30-ca 21. Terminsstart av historiegruppens arbete. Välkomna med material eller bara att komma och lyssna till en introduktion till www.bygdeband.se, fika och se vilket material vi redan har lagt in.

Onsdagen den 19/9 kl 18:30-ca 21. Kyrkskolan Haga. Forskarkväll. Kaffe.

Onsdagen den 3/10 kl 18:30-ca 21. Kyrkskolan Haga. Forskarkväll. Kaffe.

Onsdagen den 17/10 kl 19:00-ca 21. Kyrkskolan Haga. Berättarkväll. Vår medlem Sixten Lüning berättar under titeln ”Särskilda händelser i mitt flygarliv”. Vi berättar också om de flygplanshaverier som skett i våra trakter.

Onsdagen den 31/10 kl 18:30-ca 21. Kyrkskolan Haga. Forskarkväll. Kaffe.

Lördagen den 24/11 kl 13- ca 16. Kyrkskolan Haga. Sopplunch. Göran Sundqvist presenterar, den då nysläppta boken ”Gårdar och torp i Sigtuna, S:t Per, S:t Olof och Haga socknar.” Boken finns då till försäljning. Se mer under fliken ”Evenemang”.

Onsdagen den 28/11 kl 18:30-ca 21. Kyrkskolan Haga. Sista forskarkvällen för terminen. Kaffe.

——————————————————————————————-

Landsbygdsrådet kommer till Haga kyrkskola Onsdagen den 12 september kl 18.00 med ett digert program för Dig som är intresserad av utvecklingen på lands­bygden.

Trafikverket samt  stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun kommer att informera om planerna kring väg 263 med fokus på sträckan norr om Sigtuna. Hur ser de framtida planerna för vägen ut, hur löser vi akuta trafiksäkerhetsproblem och vad kan göras för att underlätta för cyklister och gående.

Vidare kommer det att ges information kring kommunens framtida IT-strategi med tonvikt på landsbygden

Vi bjuder på förtäring från kl 18.00.

——————————————————————————————-

Svamputflykt  23/9  kl 12.30-15.30 med svampexpert

Vi träffas kl 12.30 på parkeringen vid Pilsbo (mellan Torsborg och Västersjö). Ta gärna med en kaffekorg.

Gratis för medlemmar, 50:- för icke medlemmar.

Gärna en föranmälan till gunilla.mollersward@sshl.se eller 0704077563

——————————————————————————————-

Onsdagen den 17/10 kl 19:00 i kyrkskolan. Berättarkväll. Vår medlem Sixten Lüning berättar under titeln ”Särskilda händelser i mitt flygarliv”. Vi berättar också om de militära flygplanshaverier som skett i våra trakter. Välkomna!

——————————————————————————————

Lördagen den 24/11 kl 13:00 – ca 16:00 i kyrkskolan. Sopplunch och boksläpp. Göran Sundqvist presenterar boken ”GÅRDAR och TORP. En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900.” Boken finns då att köpa. Välkomna!

——————————————————————————————-

Vårterminen 2012

6 maj kl. 15.00

Följ med på stadsvandring i Sigtuna

Passa på och följ med när Lena von Essen guidar oss runt i Sigtuna. Vi tar med oss varsin kaffekorg och fikar på en mysig plats. Obs: endast för medlemmar! Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Lena von Essen  Tel: 08-592 555 11 I E-post: lenavonessen@gmail.com Vi samlas vid Sigtuna rådhus kl. 15.00

Renovering av vår lokal i kyrkskolan

Under våren 2012 startar steg 2. Vi har i princip renoverat klart på övervåningen i kyrkskolan och kyrkan har dragit helt ny el och satt in nya element. Nu har kyrkan även sagt ja till att vi får använda de två rummen på nedre botten i lägenheten, vilket vi är mycket glada för, så nu sätter vi igång med renovering av de två rummen samt utsidan på huset. Att renovera och inreda kostar pengar så frivilliga bidrag välkomnas varmt. Om du vill vara med och jobba så är du mer än välkommen. Vi brukar ha trevligt när vi träffas. Kanske blir det en liten invigningsfest till hösten. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lasse Hellqvist som samordnar arbetet: Lasse Hellqvist, Hem: 08-592 531 93 | Mobil: 070-682 44 44 | E-post: lasse@hellquist.com

Konst och Hantverk

Uppstart för Konst- och Hantverksgruppen.

Nu har vi lokaler som gör det möjligt för oss att starta upp den länge planerade konst- och hantverksgruppen. Är du intresserad av att vara med eller har idéer och frågor så är du välkommen att höra av dig till Lena von Essen I Tel: 08-592 555 1, E-post: lenavonessen@gmail.com

Trädgård

Om intresse finns så planerar vi att starta en trädgårdsgrupp med syfte att göra fint i trädgården vid kyrkskolan. Kanske samla in gamla växter från torp runt omkring i bygden.

Är du intresserad av att vara med eller har idéer och frågor så är du välkommen att höra av dig till Kristin Renvall I E-post: kristin.renvall@arlandagymnasiet.seTel: 0707-55 66 02 eller Christer Larsson Mobil: 0708-84 70 04 | E-post: clc@tele2.se

Forska kring, och dokumentera bygdens historia

Var med och bidra till vår ”Historiegrupp”.

Under 2012 kommer det att finnas möjlighet att bidra till historiegruppen med berättelser, bilder eller kanske något annat som ni tycker kan vara av intresse. Vi kommer att kontakta några av er under våren men Du kan välja att själv ta kontakt med Göran Källgården som är sammankallande: E-post gk@sigdat.se Tel. 0708-67 46 46