Vårens Aktivitetsblad 2022

Hagha Hembygdsförening

Utvecklar och förvaltar en aktiv mötesplats på Sigtunahalvön

Föreningens engagemang spänner över dåtid, nutid och framtid på ett sätt som involverar alla företagare och invånare

www.hagahembygdsförening.se

Facebook: Hagha Hembygdsförening

…………………………………………………………………………………………………………….

Vill du bli mer aktiv i föreningen så hör av dig

Vill du bli mer aktiv i föreningen eller kanske bara vara med och driva en speciell fråga som    t ex cykelvägar på Sigtunahalvön så är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson: Annika Östervall, Tel. 073-848 46 18, info@hagahembygdsförening.se

                                       ………………………………

Kallelse till årsmöte

26 mars kl. 14.00, i Haga kyrkskola

Ekonomisk redovisning och årsmöteshandlingar finns tillgängliga vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna följer:

Vi bjuder på kaffe och te med nybakade scones.

Har du frågor inför årsmötet är du välkommen att kontakta

Lena von Essen Tel: 073-501 47 17, E-post: lenavonessen@gmail.com eller

Annika Östervall Tel: 073-848 46 18,  E-post: annika.ostervall@telia.com

Vi besöker bryggeriet Trainstation (inställt p.g.a pandemin)

Vi besöker Trainstations bryggeri på Hyvelgatan 56A i Knivsta där vi får en guidad tur.

Därefter besöker vi Trainstations pub i Knivstas gamla stationshus där de berättar om sin verksamhet och sina olika ölsorter. Vi får därefter möjlighet att prova deras öl tillsammans med en bit mat.

Bygdens dagar på Österby gård 28-29 maj, kl.11-16, båda dagarna

Vi välkomnar till Bygdens dagar, ett arrangemang där både boende och besökare på Sigtunahalvön kan mötas.

Österby gårdsbutik är öppen och det kommer att finnas möjlighet att träffa och handla av lokala företag och föreningar. För barnen ordnas aktiviteter som ponnyridning och klapphage. Det finns också möjlighet att titta på gårdens djur och maskiner och kanske provsitta en traktor. Café med hembakat. Mat från grillen och kolbullar kommer också att finnas. Veterantraktorklubben är på plats och en och annan gammal fin bil finns det att titta på. Om du själv har en veteranbil är det roligt om du tar med den.

Vill du delta med ditt företag: Bygdens dagar ger dig som lokal företagare en fantastisk möjlighet att vara med och visa upp ditt företag. Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss! Mer information kommer att finnas på www.hagahembygdsförening.se och på www.Osterbygard.se

Kontakt: Jacqueline Graf Ottestig, E-post:contact@vennerbo.se, Tel: 070 4252540

Besök på Ängsholmens Gårdsmejeri  måndag den 6 juni kl. 11.00

Vi besöker Ängsholmens Gårdsmejeri där vi får möjlighet att se hur mozzarella tillverkas. Vi får också möjlighet att träffa gårdens bufflar.

Mötesplats: Haga kyrkskola kl.11.00, där vi sedan åker i samlad trupp till Ängsholmens gårdsmejeri.

Bindande anmälan: Ann Gidlund, ann.gidlund25@gmail.com

Konst- och Hantverksgruppen träffas varannan tisdag kl. 18.30

Konst- och hantverksgruppen träffas varannan tisdag. Dag för första träff meddelas av Lena. Vi jobbar med olika typer av konst och hantverk som t ex tovning, sömnad i skinn, plåtslöjd, luffarsljöd, betonggjutning men även mathantverk. Någon gång varje termin brukar vi åka i väg på kurs eller bjuda in någon hantverkare. Vi har också satt upp tre vävstolar där det finns möjlighet att väva.

Kontakt: Lena von Essen, Tel: 073-501 47 17, E-post: lenavonessen@gmail.com

Forskarstuga i Haga kyrkskola varannan måndag  kl. 18.30

Släktforskningsgruppen träffas varannan måndag i Haga kyrkskola. Vi avvaktar med vår första träff tills pandemin lugnat ner sig. Vi hjälper varandra att komma framåt i vår forskning. Alla är hjärtligt välkomna. Kostnad 400 kr.

Kontakt: Monica Södergård Larsson Tel: 070-870 40 98,

E-post: monicasodergardlarsson@gmail.com

Byggnadsvårdsgruppen

Välkommen att delta i föreningens digitala byggnadsvårdsgrupp.

Kontakt: Mårten Forssman, E-post:maarten.forssman@gmail.com

Vi fortsätter driva frågor som är viktiga för oss på Sigtunahalvön

Fortsatt arbete med att att få till stånd en cykelväg till Sigtuna samt säkrare busshållsplatser på Sigtunahalvön. Vill du vara med och skriva på vår namninsamling, kontakta Jacqueline. Vill du var med och engagera dig så är du välkommen.

Fortsatt arbete med att att få till stånd en cykelväg till Sigtuna samt säkrare busshållsplatser på Sigtunahalvön. Vill du vara med och skriva på vår namninsamling,  https://www.skrivunder.com/bygg_fardigt_cykel-_och_gangvag_pa_sigtunahalvon?u=3043414

Kontakt: Jacqueline Graf Ottestig, E-post: contact@vennerbo.se

Vill du bli medlem i föreningen

Årsavgift: 250 kr/familj och 150 kr för enskild medlem. PG-konto är 30 95 89-0. Swish 1236686877. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du betalar.    Kontakt: Susanne Loheman, Tel: 076 790 30 75, E-post: susanne.loheman@gmail.com

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan.