Företagarmöte på Wenngarn 7 september

Lördags den 7 september hölls en minimässa inom ramen för pågående Leader projektet: ”Företag på Landsbygden”. Ett 30 tal företag hade hörsammat inbjudan som avhölls på Wenngarn slott. Ägaren Olle Larsson hade upplåtit Kulturstallet åt alla företagare att få varsin monter och där kunna exponera sin verksamhet.

Lite senare hölls en genomgång för alla i Disasalen där Olle berättade om projektet och underströk vikten av att nätverka för att kunna skapa dynamiska möten och projekt. Caroline Olsson, som på ett  fantastisk sätt ansvarat för projektet i egenskap av representant för Sigtuna Kommun (som tyvärr övergår till annan tjänst i grannkommun), informerade deltagarna om vad som gjorts och för fortsatta engagemang.

Max Valentin höll ett mycket uppskattat anförande om ”nätverkande” som fenomen och hur man skulle utnyttja och förhålla sig till det.

Konsensus av Max anförande skulle kunna sammanfattas att nätverkande bör vara ett ömsesidigt givande och tagande mellan aktörer i stället för att ensidigt se till enbart sin egen vinning. Det gäller att skapa nya helt förutsättningslösa kontaktytor som kan generera helt nya tjänster och produkter. Där fungerar nätverkande som bäst.

Senare genomfördes ”Speed dating för nätverkande” där man delade upp deltagarna och tvingade alla att under några minuter förutsättningslöst utbyta helt nya kontaktytor med sin ”date”. Man tvingades helt enkelt att snabbt försöka hitta beröringspunkter i stället för att ensidigt försöka sälja in sin egen produkt eller tjänst till motparten. Nyttig övning på alla sätt.

Dagen avslutades med trevlig och god lunch i Kulturstallet.

Man kan sammanfatta dagen som extremt lyckad på alla sätt och vi har redan hört indikationer från kommunen på att permanenta mässan till ett återkommande inslag.

Program Wenngarn 6 sept 2014