Ett landskap för alla

Posted by on apr 9, 2013 in Sigtunaprojektet-Ett landskap för alla | 0 comments

Den 21 november hölls ett uppföljande möte om utvecklingen av området runt Garnsviken.

Utvecklingen har forcerat snabbt för projektet.

Ta gärna del av senaste information genom att läsa bifogad pdf fil. Tror att 2014 kan bli intressant på alla sätt.

Sammanställning Sigtunaprojektets seminarium 21 november 2013 

 

Den 9 april hölls det ett seminarium på Sigtuna Gk under ledning av Ole Skarin.

Uppgiften var att baserat på  konvention som fastlagts i Europarådet, och som talar om vikten av att ha en helhetssyn för hållbart utnyttjande av vårt landskap och integrerad i det Svenska lagsystemet, arbeta fram ett ”skarpt” projekt.

Därför har Sigtuna blivit utvald som ett test för en djupare analys och då speciellt Garnsviken med en naturlig avgränsning av de vägar som ligger runt sjön.

Först fick vi en allmän presentation kring Europeiska Landskapskonventionen av Björn von Sydow, därefter talade Lars Bryntesson om ”Lokal förankring-Visionstyrd process”. Sedan berättade professor Margaretha Ihse om den Europeiska Landskapskonventionen i praktiken.

Efter en paus fick vi trevliga presentationer av Naturskyddsföreningens nestor Lars-Gunnar Bråvander samt Christian Laine som för övrigt tydligt beskrev behovet av att försöka åskådliggöra det associativa, gestaltande landskapet samt historiska dimensioner.

En liten rundvandring gjordes på golfbanan i den svala vårsolen och efter en god lunch delades de ca 70 teltagarna upp i mindre workshop-grupper där en intensiv ”brainstorming” genomfördes för att försöka få fram idématerial till åtgärder som skulle kunna gynna området runt Garnsviken, medborgarna samt tillgänglighet och kommunikation.

Workshop på Sigtuna Gk

Workshop på Sigtuna Gk

Varje grupp fick sedan kort redogöra för de fem viktigaste förslag respektive grupp kommit fram till. En övergripande sammanställning ska snart genomföras och man talade redan om en mindre uppföljning inom överskådlig tid. Rekommendationer ska sedan kunna bearbetas både via SGF men också kommunalt samt regionalt för att på bästa sätt utmynna i konkreta omsättningsbara förändringar för invånanrna.

Alla var nog överens om att detta möte var mycket nyttigt och högst intressant för bygdens innvånare.

Vi ser fram emot en uppföljning.

 

För Hagha Hembygdsförening

Kim von Essen