Kulturväxter som bör förvaltas

Posted by on feb 15, 2013 in Förening | 0 comments

Bygdens kulturväxter

De gamla kulturväxter man kan finna i vår bygd bör värnas om och vi har en tanke och ambition att försöka samla in och skapa en liten ”fristad” i anslutning till sockenstugan på Haga. Vi vet att det finns växtmaterial ute vid de gamla torpen och husgrunderna. Vi inväntar renovering av husgrunden runt sockenstugan innan vi startar upp.