Gårdar och Torp

Posted by on mar 2, 2013 in Boken "Gårdar och Torp", historia | 0 comments

Kulturhistoriska vandringar

I november 2012 så presenterades boken ”GÅRDAR och TORP. En inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900”. Som en naturlig fortsättning på det arbetet så startades, i slutet på 2012, inom vår förening, projektet ”Kulturhistoriska vandringar”.

Gårdar och Torp
Gårdar och Torp

Projektet innebär att vi på intressanta kulturhistoriska platser kommer att sätta upp informationsskyltar. Platserna kommer att märkas ut på en nyframtagen karta över Sigtunahalvön, som kommer att tryckas upp under 2013. Där kommer även förslag på vandringsturer att läggas in. Det ger möjlighet för enskilda personer, grupper, föreningar, skolklasser etc att i samband med en vandring få lite kunskap om vår trakts historia. Någon från föreningen kan i mån av tid fungera som guide vid vissa överenskomna tillfällen. Detta i tillägg till våra ordinarie ”torpvandringar”, som vi genomfört under april månad de senaste åren.

Föreningen har sökt bidrag och fått bifall för materialkostnaderna från Leader Upplandsbygd.

Projektledare för ”Kulturhistoriska vandringar” är Göran Källgården, som också är rapporteringsansvarig gentemot Leader Upplandsbygd. Om ni vill delta, i arbetet eller har frågor om projektet, kontakta Göran på 0708-674646 eller via e-post gk@sigdat.se Det här är ett ideellt arbete där man deltar i den omfattning man själv har tid och lust, utan krav.