Posts Tagged "kulturväxter"

Kulturväxter som bör förvaltas

Posted | 0 comments

Bygdens kulturväxter De gamla kulturväxter man kan finna i vår bygd bör värnas om och vi har en tanke och ambition att försöka samla in och skapa en liten ”fristad” i anslutning till sockenstugan på Haga. Vi vet att det finns växtmaterial ute vid de gamla torpen och husgrunderna. Vi inväntar renovering av husgrunden runt sockenstugan innan vi startar upp.

Read More