Hantverksgruppen fortsätter

Posted by on apr 11, 2013 in Utan kategori | 0 comments

Hantverksgruppen fortsätter

Med oförminskad kraft fortsätter hantverksgruppen med nya projekt. Allt från kransar, kuddar, vantar m.m. Man träffas var 14:e dag antingen hos Vennerbo eller på Haga. Här är en bild på ännu ett alster.

Endast Sverige svenska stugor har

Endast Sverige svenska stugor har