Rapport till Vägverket 2011 om väg 263 av Lars Hellquist

Posted by on feb 18, 2013 in Väg 263 | 0 comments

Rapport till Vägverket 2011 om väg 263 av Lars Hellquist

Här är Pdf filen till den skrivelse som Lars hellquist gjort till Vägverket angående vägens beskaffenhet, allmänfarliga standard samt åtgärdsförslag.

Skrivelse väg 263 Vägverket 2011 okt. LH